Emotivna vrijednost: Slanje fizičkog telegrama, koji se može dodirnuti i držati u ruci, daje dodatnu emotivnu vrijednost prenosu Vaše poruke.

Tradicionalni oblik telegrama, koji se šalje u obliku papira u boji, ima niz prednosti:

*brza dostava na sve adrese osoba i tvrtki*

1.Personaliziranost: Mogućnost dodavanja fotografija i boja omogućuje da se telegram personalizira prema prigodi

2.Trajnost: Telegramski papiri su čvrsti i dugotrajni, pa se prenos poruka može sačuvati za uspomenu i dokumentaciju

3.Originalnost: Mogućnost da se telegram ručno izrađuje i doda osobni pečat daje mu posebnu vrijednost.

4.Nekonvencionalnost: U današnjem digitalnom svijetu, telegrami su nešto neobično i nekonvencionalno što pruža razliku u odnosu na uobičajene načine komunikacije.

5. Dodajte Vašem telegramu besplatne darove, mašnice, križić, svijeću, ružu...

KOLEKCIJE - odaberi telegram ↓