Telegram za Diplomu 25 Čestitka

TELEGRAMI-BRZOJAVI.EU

Prodajna cijena 1,00 kn Standardna cijena 29,00 kn

1.KLIKNI NA "POŠALJI TELEGRAM U 30 SEK.."
Brzojav za Diplomu 25 primjer: Čestitam ti od srca na diplomi…
slanje i dostava telegrama