Telegram za Zaljubljene 13 Čestitka

TELEGRAMI-BRZOJAVI.EU

Prodajna cijena 29,00 kn Standardna cijena 49,00 kn

1.KLIKNI NA "POŠALJI TELEGRAM U 30 SEK.."
Brzojav za Zaljubljene 13 primjer: Šta da ti šapnem, šta da ti pišem kad te volim koliko dišem! Kredit trošim, ruke morim  kratko i jasno ja te volim!!
slanje i dostava telegrama