Telegram Sućuti 32 Brzojav

TELEGRAMI-BRZOJAVI.EU

Standardna cijena 29,00 kn

1.KLIKNI NA "POŠALJI TELEGRAM U 30 SEK.."
Brzojav Sućuti 32 primjer: Ako Vam moja ljubav i misli u tuzi mogu pomoći, one su s Vama. Iskrena sućut.
slanje i dostava telegrama

Telegram - slanje komentara - ocjeni