Stihovi za vjenńćanje ńĆestitke za vjenńćanje

Stihovi za vjenńćanje Ň°aljive ńćestitke za vjenńćanje,

ńĆestitke za vjenńćanje¬†¬†,¬†smijeŇ°ne ńćestitke za vjenńćanje tekstovi

Uz ńćestitku za vjenńćanje idu i stihovi za vjenńćanje i Ňĺelje za vjenńćanje / tekstovi za vjenńćanje. UpiŇ°ite Vlastite poruke za vjenńćanje i poŇ°aljite mladencima na prikladnom obrascu.

najljepŇ°e ńćestitke za vjenńćanje:

ńćestitka za vjenńćanje - citati za vjenńćanje - ńćestitka za vjenńćanje tekst -¬†ńćestitke za vjenńćanje od kume

Ňĺelje poruke ńćestitka za vjenńćanje

  • Sam je ńćovjek nesavrŇ°ena stvar, mora nańái drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronaŇ°li jedno drugo. ODABERITE ńĆESTITKU
  • Sretan Vam dan vjenńćanja!Danas je poseban dan! Proslavite ńćaroliju vaŇ°e ljubavi i uŇĺivajte u svakom trenu buduńáeg zajednińćkog Ňĺivota.
  • Ako se vjenńćaŇ° i uńĎeŇ° u brak ti ŇĺeliŇ° ińái istim putem u dobru i zlu, sve dane Ňĺivota svoga. Stoga ste i uzeli prsten, stavili ga na prst najdraŇĺeg ńćovjeka i rekli: Primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti. Neka vaŇ°a ljubav bude dovoljno jaka da govorite to jedno drugome svaki dan iznova.
  • Brańćna luka je glavna staza Ňĺivota u kojoj ne smijete zaboraviti radovati se slińćnostima koje vas povezuju i razlińćitostima koje vas obogańáuju. ŇĹelim vam oboje sve najbolje i neka vas sreńáa koju danas osjeńáate prati kroz cijeli Ňĺivot.¬†cestitke mladencima za vjenńćanje
  • Neka vas obasja svjetlost BoŇĺje ljubavi na putu Ňĺivota kojim ste odluńćili zajedno krońćiti.¬†ODABERITE ńĆESTITKU
  • ŇĹelimo vam da vam zajednińćki Ňĺivot bude protkan nesebińćnom ljubavlju, a vaŇ° novi dom bude ispunjen smijehom vesele djeńćice.
  • Dragi mladenci, radujemo se s vama Ň°to ste svoju ljubav upotpunili pred Bogom u sakramentu braka.Sretno!!
  • Zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tjeŇ°ite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se, nego Ň°to!
 • VaŇ°e vjenńćanje neka se dugo pamti, a vaŇ°a ljubav neka zauvijek plamti.
 • U dvoje je ljepŇ°e, zar ne, i tada lakŇ°e je sve ako ste zaljubljeni jakooo...
 • Danas slavimo vaŇ°u ljubav. Iskrene ńćestitke od srca koje ńáe vam sreńáu donositi...
 • ŇĹelimo vam joŇ° mnogo lijepih trenutaka, osmijeha i poljubaca u vaŇ°em zajednińćkom putovanju kroz Ňĺivot.
 • Kad ljubav podijelite s voljenom osobom ona postaje Ňĺivot. najljepŇ°e Ňĺelje za zajednińćki Ňĺivot.
 • Neka vas obasja svjetlost BoŇĺje ljubavi na putu Ňĺivota kojim ste odluńćili zajedno krońćiti...¬†
 • Dragi naŇ°i Mladenci!Cijeli Ňĺivot pamtite ljepotu i radost danaŇ°njeg dana.
 • Ljubav je jaka ponizna , lijepa laka i svak ju moŇĺe imati, ali treba je voljeti biti sretan u Ňĺivotu i imati dobar dar sretan ti vjenńćani dan.
 • ńĆestitamo vam dan VaŇ°eg vjenńćanja. ŇĹelje na ovaj dan su vjeńćne .
 • Neka vas obasja svjetlost BoŇĺje ljubavi na putu Ňĺivota kojim ste odluńćili zajedno krońćiti.
 • NańĎite vremena jedno za drugo, radite zajedno romantińćne stvari i nikada se ne razdvajajte bez poljupca! ńĆestitke od srca!
 • Danas je poseban dan! Proslavite ńćaroliju vaŇ°e ljubavi i uŇĺivajte u svakom trenu buduńáeg zajednińćkog Ňĺivota.
 • ŇĹivot nije bajka, postoje i dobri i loŇ°i trenuci, danas dajete peńćat svojoj ljubavi, neka Vam ona bude snaga u VaŇ°em Ňĺivotu .
 • Sve najbolje povodom VaŇ°eg vjenńćanja .
 • ńĆestitke za svadbu ili¬†ńćestitka za vjenńćanje od kume kao i¬†cestitke za brak i¬†cestitke mladencima za vjenńćanje obińćaji su koji traju veńá dugi niz godina. Cestitke za svadbu kao i¬†cestitke za zenidbu sina lijepo su iznaneńĎenje uz¬†cestitke za vjencanje koje dobivaju mladenci i njihove obitelji.¬†cestitke za vjencanje¬†¬†smijeŇ°ne ńćestitke za vjenńćanje tekstovi
ńćestitke za vjenńćanje

Kratke ńćestitke za vjenńćanje su najńćeŇ°ńái odabir. ( unikatne ńćestitke za vjenńćanje )

Mladenci svim gostima daju zahvalnice za vjenńćanje.

Vjenńćanje

Vjenńćanje¬†ili sklapanje¬†braka¬†je ujedno sveńćani ńćin i¬†obred, gdje¬†Ňĺena¬†i¬†muŇ°karac¬†postaju supruŇĺnici: suprug i supruga (kolokvijalno:¬†muŇ嬆i¬†Ňĺena) te pred¬†zakonom¬†uŇĺivaju prava kao brańćni par.

Nakon sklapanja braka obińćno slijedi slavlje - vjenńćanje ili svadba koja ńáe potrajati.. Prije vjenńćanja obińćno su¬†zaruke.

U brojnim¬†kulturama, vjenńćanja nisu ogranińćena samo na kratku¬†sveńćanost¬†nego se odvijaju u duŇĺem razdoblju.

Brak

MladoŇĺenja i mlada na¬†vjenńćanju¬†potpisuju dokument o stupanju u brak

Brak¬†je zakonski i druŇ°tveno ureńĎena zajednica, najńćeŇ°ńáe jednog¬†muŇ°karca¬†i jedne¬†Ňĺene, koja je regulirana zakonima, pravilima, obińćajima, vjerovanjima i stavovima koji propisuju prava i obaveze partnera i njihov zajednińćki status prema djeci (ako ih brańćni partneri imaju).

U povijesti ńćovjeńćanstva je brak u pravilu bio sklapan izmeńĎu jednog muŇ°karca i jedne Ňĺene. U stanovitom broju druŇ°tava bile su prihvańáene moguńánosti¬†poligamije¬†(viŇ°eŇĺenstva) i¬†poliandrije¬†(istodobna veza jedne Ňĺene s viŇ°e muŇĺeva); Ň°to je ipak veńáina druŇ°tava zabranjivala i kazneno progonila - u povijesti i danas. U najnovije su vrijeme zakoni nekih zemalja dopustili i da se zajednica dvije osobe istog spola naziva¬†istospolni brak.

Univerzalnost braka unutar razlińćitih druŇ°tava i kultura je pripisana brojnim osnovnim druŇ°tvenim i osobnim potrebama kojima daje druŇ°tveno prihvańáeni okvir kao Ň°to su regulacija i zadovoljavanje seksualnih nagona, podjela rada izmeńĎu spolova, ekonomska proizvodnja i potroŇ°nja te zadovoljenje osobnih potreba pojedinca za privrŇĺenoŇ°ńáu, poloŇĺajem u zajednici i ljudskim druŇ°tvom. NajvaŇĺnija funkcija braka gotovo sigurno proizlazi iz osnovne ljudske potrebe za stvaranjem potomstva tj. prirodnog nagona za bioloŇ°kim razmnoŇĺavanjem, skrbi o potomstvu te njihovom obrazovanju i socijalizaciji kao i ureńĎivanjem problema nasljeńĎivanja i osobnog podrijetla svakog pojedinca.

Ljudskim bińáima, meńĎu svim sisavcima,¬†za razvoj do zrelosti treba najviŇ°e vremena, a samim time je i razdoblje ovisnosti potomaka o majci najdulje. Ta ńćinjenica nameńáe poveńáane obaveze roditeljima oko skrbi o potomstvu i u tom smislu brak predstavlja druŇ°tveni mehanizam koji tradicionalno institucionalizira vrŇ°enje roditeljskih duŇĺnosti i obaveza.

Brak se u razlińćitim oblicima moŇĺe nańái u gotovo svakoj druŇ°tvenoj zajednici. Najstariji povijesni zapisi sugeriraju da se brak smatrao dijelom¬†obińćaja, te se kasnije razvio u suvremene oblike regulirane¬†pravom na vjenńćanje.

cestitke za serijatsko vjencanje*

MuŇ°karac i Ňĺena iz ńćijeg braka je proizaŇ°lo jedno ili viŇ°e djece predstavljaju tzv.¬†nuklearnu obitelj, koja se ńćesto ugrańĎuje u veńáe "molekule", tzv. proŇ°irene obitelji. cestitka za vjenńćanje tekstovi - ńćestitke za vjenńćanje tekst