Koliko košta dostava telegrama u domaćem i međunarodnom prometu?

Cijena slanja telegrama - brzojava - čestitke

Kada se radi o slanju čestitke, brzojava ili telegrama, postoji više opcija za odabir. Na cijenu slanja utječe način slanja, mjesto slanja i mjesto na koje se šalje, vrsta poruke koja se šalje, te hitnost isporuke.

Standardno slanje telegrama

Za standardno slanje telegrama najčešće se koristi obična pošta ili neka kurirska služba. Cijena standardnog slanja ovisi o mjestu na koje se telegram šalje i težini pošiljke. Cijene se kreću od nekolik € do nekoliko desetaka €, ovisno o udaljenosti i težini.

Međunarodno slanje telegrama

Za slanje telegrama u inozemstvo, cijene mogu biti značajno veće nego za slanje unutar zemlje. Cijene se razlikuju ovisno o državi u koju se telegram šalje.

Hitno slanje telegrama

Ukoliko je potrebna brza isporuka telegrama, postoji mogućnost hitnog slanja. U tom slučaju, cijena slanja može biti znatno veća, ali telegram će biti isporučen u roku od nekoliko sati.

Cijena slanja prema cjeniku važećem na dan narudžbe

Cijene slanja telegrama, brzojava i čestitki ovise o trenutnom cjeniku na dan narudžbe. Cijene su podložne promjenama bez prethodne najave, pa je uvijek preporučljivo provjeriti cjenik prije slanja poruke.

Dostava telegrama

Dostava telegrama je također bitan faktor u određivanju cijene slanja. Ukoliko se telegram šalje na udaljeno mjesto, cijena dostave će biti viša. Također, dostava hitnih telegrama zahtijeva dodatne troškove, a sama dostava može biti ograničena samo na neka područja.

Zaključak

Slanje telegrama, brzojava i čestitki i dalje je važan i cijenjen način komunikacije u svijetu u kojem prevladava brza i efikasna tehnologija. Cijena slanja ovisi o mnogim faktorima, ali postoji niz opcija koje će zadovoljiti svaku potrebu i svaki budžet. Važno je uvijek provjeriti trenutni cjenik.

Koliko košta slanje telegrama