Popis hrvatskih rodilišta po županijama i gradovima 2020

 

 

POŠALJI TELEGRAM U RODILIŠTE - POŠALJI POKLON U RODILIŠTE - TORTA OD PELENA 

          Popis hrvatskih rodilišta po županijama i gradovima 2019

 
Bjelovarsko-bilogorska
Bjelovar - RODILIŠTE BJELOVAR
Opća bolnica Bjelovar Odjel ginekologije i opstetricije - Mihanovićeva 8, Bjelovar
 
Brodsko-posavska
Nova Gradiška - RODILIŠTE NOVA GRADIŠKA
OB Nova Gradiška - Andrije Štampara 17, Nova Gradiška
 
Slavonski Brod - RODILIŠTE SLAVONSKI BROD
Rodilište OB "Dr. Josip Benčević" - A. Štampara 42, Slavonski Brod
 
Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik - RODILIŠTE DUBROVNIK
Opća bolnica Dubrovnik Odjel za opstetriciju - Roka Mišetića 2, Dubrovnik
 
Metković - RODILIŠTE METKOVIĆ
DZ Metković - Ante Starčevića 12, Metković
 
Istarska
Pula - RODILIŠTE METKOVIĆ
Opća bolnica Pula - Zagrebačka ulica 30, Pula
 
Karlovačka
Karlovac - RODILIŠTE KARLOVAC
Opća bolnica Karlovac Služba za ženske bolesti i porode - A. Štampara 3, Karlovac, Karlovac
 
Ogulin - RODILIŠTE OGULIN
Opća bolnica Ogulin Odjel za ginekologiju i opstetriciju - Bolnička 38, Ogulin
 
Koprivničko-križevačka
Koprivnica - RODILIŠTE KOPRIVNICA
Opća bolnica "Dr Tomislav Bardek", Koprivnica Odjel rodilišta - Ulica dr Željka Selingera bb, Koprivnica
 
Krapinsko-zagorska
Zabok - RODILIŠTE ZABOK
Opća bolnica Zabok Odjel za ginekologiju i opstetriciju - Bračak 8, Zabok, Zabok
 
Ličko-senjska
Gospić - RODILIŠTE GOSPIĆ
Opća bolnica Gospić Odjel ginekologije - Kaniška 111, Gospić
 
Međimurska
Čakovec - RODILIŠTE ČAKOVEC
ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC Odjel ginekologije i porodiljstva - I. G. Kovačića 1E, Čakovec
 
Osječko-baranjska
Našice - RODILIŠTE NAŠICE
Opća županijska bolnica Našice Odjel ginekologije i porodništva - Ulica Bana Jelačića 6, Našice
 
Osijek - RODILIŠTE OSIJEK
Klinika za ginekologiju i opstetriciju kliničkog bolničkog centra Osijek - Josipa Huttlera 4, Osijek
 
Požeško-slavonska
Pakrac - RODILIŠTE PAKRAC
Opća županijska bolnica Pakrac - Bolnička 68, Pakrac
 
Požega - RODILIŠTE POŽEGA
Opća županijska bolnica Požega Rodilište s rađaonicom - Osječka 107, Požega
 
Primorsko-goranska
Rijeka - RODILIŠTE RIJEKA
KBC Rijeka - Cambierijeva 17/5, Rijeka
 
Sisačko-moslavačka
Sisak - RODILIŠTE SISAK
Opća bolnica Sisak - J.J.Strosmajera 59, Sisak
 
Splitsko-dalmatinska
Imotski - RODILIŠTE IMOTSKI
DZ Imotski - Dr. Josipa Mladinova 20, Imotski
 
Makarska - RODILIŠTE MAKARSKA
DZ Makarska - S. Ivičevića 2, Makarska
 
Sinj - RODILIŠTE SINJ
Dom zdravlja Splitsko dalmatinske županije Ispostava Sinj - rodilište - Ramska bb, Sinj
 
Split - RODILIŠTE SPLIT
KBC Split Klinika za ženske bolesti i porode - Spinčićeva 1, Split
 
Varaždinska
Varaždin - RODILIŠTE VARAŽDIN
Opća bolnica Varaždin, Odjel za ženske bolesti i porodništvo - Ivana Meštrovića bb, Varaždin
 
Virovitičko-podravska
Virovitica - VIROVITICA
Rodilište Opće bolnice Virovitica - Ljudevita Gaja 21, Virovitica
 
Vukovarsko-srijemska
Vukovar-  RODILIŠTE VUKOVAR
Opća bolnica Vukovar - Županijska 37, Vukovar
 
Vinkovci - RODILIŠTE VINKOVCI
Opća županijska bolnica Vinkovci Ginekološko-porođajni odjel - Zvonarska 57, Vinkovci
 
Zadarska
Zadar -  RODILIŠTE ZADAR
Opća bolnica Zadar Odjel za ginekologiju i opstetriciju - Bože Peričića 5, Zadar
 
Šibensko-Kninska
Knin -  RODILIŠTE KNIN
Opća bolnica "Hrvatski ponos" Knin Rodilište - Kralja S. Suronje 12, Knin
 
Šibenik - RODILIŠTE ŠIBENIK
Opća bolnica Šibensko kninske županije Služba ginekologije i opstetricije - Stjepana Radića 83, Šibenik
 
Grad Zagreb
Zagreb - RODILIŠTE ZAGREB
Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb i Medicinskog fak. Sveučilišta u Zagrebu - Petrova ulica 13, Zagreb
KBC Sestre Milosrdnice, Klinika za ženske bolesti i porodništvo - Vinogradska cesta 29, Zagreb
Klinička bolnica Merkur Klinika za ženske bolesti i porode - Zajčeva 19, Zagreb
Klinička bolnica Sveti Duh - Sveti Duh 64, Zagreb
Podobnik-(privatno rodilište) Sveti duh 112 Zagreb