Telegram Rođenja Bebe 15 Čestitka

TELEGRAMI-BRZOJAVI.EU

Prodajna cijena 19,90 kn Standardna cijena 49,90 kn

1.KLIKNI NA "POŠALJI TELEGRAM U 30 SEK.."
Brzojav Rođenja Bebe 15 primjer: Čestitke na tom blagu koje ste danas primili u ruke. Danas ste shvatili da postoji još jača ljubav i sreća od one koju ste do sada imali.
slanje i dostava telegrama

Telegram - slanje komentara - ocjeni