Telegram Sućuti 14 Brzojav

TELEGRAMI-BRZOJAVI.EU

Prodajna cijena 19,90 kn Standardna cijena 49,00 kn

1.KLIKNI NA "POŠALJI TELEGRAM U 30 SEK.."
Brzojav Sućuti 14 primjer: Iskreno suosjećamo u vaš boli te molim za dušu da pronađete svoj mir i spokoj. Telegramom sućuti iskazujemo duboko poštovanje...
slanje i dostava telegrama

Telegram - slanje komentara - ocjeni