Telegram za Diplomu 19 Čestitka

TELEGRAMI-BRZOJAVI.EU

Prodajna cijena 29,00 kn Standardna cijena 29,00 kn

1.KLIKNI NA "POŠALJI TELEGRAM U 30 SEK.."
Brzojav za Diplomu 19 primjer: Ispričavam ti se što nisam vjerovao da ćeš diplomirati na fakultetu… Čestitam ti…
slanje i dostava telegrama