Telegram Zahvale 32 Brzojav

TELEGRAMI-BRZOJAVI.EU

Standardna cijena 29,90 kn

1.KLIKNI NA "POŠALJI TELEGRAM U 30 SEK.."
Brzojav za Zahvale 32 primjer: Hvala Vam na takvoj predivnoj poruci.
slanje i dostava telegrama

Telegram - slanje komentara - ocjeni