Telegram Zahvale 7 Brzojav

Prodajna cijena 14,90 kn Standardna cijena 29,00 kn

1.KLIKNI NA "POŠALJI TELEGRAM U 30 SEK.."
Brzojav za Zahvale 7 primjer: Samo ste vi znali naš najljepši i najsvečaniji dan ispuniti sa toliko ljubavi radosti i veselja. Hvala 
slanje i dostava telegrama

Telegram - slanje komentara - ocjeni